Toetajad

Tartu KULKA Tartu Kulka Rahvakultuuri keskus HTG

Meie eriline tänu kuulub sündmuse vabatahtlikele abilistele:

Nata-Ly Suuroja

Ragne Loog

Vassakule tantsijad

Torbiku tantsijad

OÜ ITAK

Tartu Kivilinna kool Kultuuriaken Stroman logo