Ullo Toomi tantsude ühistantsimine Tartu kesklinnas

14.septembril 2021 kl 18.30-19.30 toimub Tartu Keskpargis Ullo Toomi 119.sünniaastapäevale pühendatud ühistantsimine “Tartumaa rahvatantsijate kummardus Ullo Toomile”.

Tartumaa rahvatantsurühmade ühistantsimisel tantsime valiku tantsutaadi kogutud, seatud, loodud ja kirjeldatud rahvapärimusel põhinevaid “piiblitantse” (Ullo Toomi – Eesti rahvatantsud, 1953).

Registreeru ühistantsimisele selle vormi kaudu: https://forms.gle/nwJStvxtnSBsxCCi9

Registreerumine ühistantsimisele on avatud 7.septembrini (k.a.) 2021.

Sellel aastal on olukord tavapärasest erinev COVID-19 leviku tõttu ja kuna eesmärgiks on hoida ühiskond võimalikult avatuna, on ürituste korraldamiseks seatud kindlad reeglid. Hetkel kehtivate valitsuse juhiste kohaselt ei tule kontrollida COVID tõendit piiramata territooriumiga väliürituste puhul. Olukorra muutumisel ja vajadusel tuleb meil kõigil olla  valmis esitama kehtivad nakkusohutuse tõendid üritusel osalemiseks.

Nakkusohutust saab tõendada kolmel viisil – kas esitades:
• COVID-19 immuniseerimistõendi
• haiguse läbipõdemise tõendi
• negatiivse testi tõendi (PCR-test, mis ei ole vanem kui 72 tundi või antigeen-RTD test, mis ei ole vanem kui 48 tundi)

TARTUMAA TANTSUPIDU 2024 

Tartumaa Rahvatantsujuhtide Liit kuulutab välja

IDEEKAVANDI KONKURSI 
TARTUMAA TANTSUPIDU 2024 
PROJEKTI KIRJUTAMISEKS

Tartumaa tantsupidu on osa meie oma Tartu maakonna identiteedist. 2024. aastal kannab Tartu Euroopa kultuuripealinna tiitlit ning tantsupeol on oluline roll meie kultuuri tutvustamisel kogu Euroopas.

Konkursi töödelt oodatakse peo läbiva teema väljatoomist ja kontseptuaalset kirjeldust vähemalt ühel A4 leheküljel. Kontseptsioon peab silmas pidama järgmist:

  • tantsupeo projekt peab olema kooskõlas Euroopa kultuuripealinna kontseptsiooniga, milleks on Ellujäämise Kunstid (täpsem info: https://tartu2024.ee/regioon/regionaalneprojektitaotlusvoor);
  • tantsupidu toimub 23. juunil 2024, koha valiku võiks idee autor ise välja pakkuda;
  • peol osalevad rahvatantsijad lastest täiskasvanuteni, hõlmates kõiki rahvatantsurühmade liike (ca 1500 rahvatantsijat Tartu linnast ja maakonnast);
  • lisaväärtust annab laulu- ja tantsupeo ühtse idee esitamine või valmidus oma idee ühendamiseks laulupeo ideekonkursi võidutööga;
  • tantsupeo projekti loomisel tasub mõelda ka tehniliste lahenduste kasutamise peale, mis peo kogu Euroopani viiks;
  • kavandi loomisel tuleb pöörata tähelepanu valdkondadeülesele, regionaalsele ja rahvusvahelisele koostööle.

Märgusõnaga varustatud võistlustööd palume esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga „Tantsupidu 2024“ hiljemalt 20. septembriks 2021 aadressil Hugo Treffneri Gümnaasium, Munga 12, TARTU, 51007 või digitaalselt allkirjastatud pdf-failina trl.tegijad@gmail.com.

Tigupostiga saabunud võistlustööle palume lisada kinnise ümbriku autori andmetega (nimi, kontakttelefon, e-mail). Digiallkirjastatud töö autori andmed palun märkida ära e-kirja sisu osas. 

Peo lavastamiseks moodustatakse toimkond koos projektijuhiga, millesse kuulub ka võidutöö autor.

Küsimuste korral võtke ühendust TRL-i juhatusega trl.tegijad@gmail.com.

Lennukaid ideid!

Selgusid 2020. aasta preemiate laureaadid

2020. aasta Helju Mikkeli nimelise Tartumaa rahvatantsupreemia saaja on oma pikaajalise ja järjekindla tööga arendanud ja koolitanud Tartu maakonnas noori rahvatantsijaid. Ta oskab tantsijatest välja tuua emotsiooni ja isikupära. Tema rühmad on alati olnud konkurentsivõimelised suurtele tantsupidudele kandideerides. Kolleegina on ta alati väga sõbralik ja abivalmis. 2020. aasta Helju Mikkeli nimelise Tartumaa rahvatantsupreemia laureaat on järjepidev Nõo Gümnaasiumi rahvatantsu raudvara Anne Jürimäe. Palju õnne Anne!

2020. aasta noore rahvatantsujuhi preemia läheb Tartu tantsujuhile, kes on andnud oma panuse eelmisel aastal ärajäänud ja järgmisel aastal toimuva Tartumaa tantsupeo “Päev Emajõel” loomisprotsessi ja kes on vaatamata koroonapiirangutele jätkanud suure pühendumuse ja kohusetundega järjekindlalt tööd oma tantsijatega videotreeningute vahendusel. Noore rahvatantsujuhi preemia laureaat on Tartu Tamme Gümnaasiumi rahvatantsurühmade juhendaja Katrin Roodla.

Helju Mikkeli nimelise rahvatantsupreemia ja Noore tantsujuhi preemia üleandmine

3.augustil kell 18:00 toimub Autovabaduse puiestee 2021 raames meie viimane Tantsu Teisipäev. Üles astuvad TÜ Rahvakunstiansambel, TTÜ Tartu Kolledži segarahvatantsurühm Vassakule, Puhja seltsimaja segarühm Opsal ja Konguta rahvamaja segarahvatantsurühm Kavalik.

Viimane Tantsu Teisipäev on aga veel erilisem, kuna Tartumaa Rahvatantsujuhtide Liidu juhatus annab üle 2020. aasta Helju Mikkeli nimelise rahvatantsupreemia ja Noore Tantsujuhi preemia.

Foto: Heikki Leis.

Ootame kõiki Autovabaduse Puiesteele Tantsu Teisipäevadele!

Teisipäeval toimus meie esimene Tantsu Teisipäev Autovabaduse Puiesteel. Kohtume kõigiga juba järgmisel teisipäeval, 20.juulil kell 18. Üles astuvad Kivilinna Tantsuselts, TKHK rahvatantsurühm Triskel ja Segarühm Haavikud.

Enne uut teisipäeva on aga võimalik üle vaadata hetki eelnevast tantsuõhtust, kui esinesid Luunja rahvatantsurühm Trambali koos kapell Lustrega ning HTG rahvatantsurühm Tantsutallad.

Helju Mikkeli nimeline Tartumaa rahvatantsupreemia hääletus

Head rahvatantsuõpetajad, rahvatantsijad ja rahvatantsuhuvilised!

Kutsume Sind hääletama Helju Mikkeli nimelise Tartumaa rahvatantsupreemia saaja valimisel. Oma hääle saad anda kuni 12.juulini 2021 alloleva lingi kaudu.

2020.aasta preemia antakse üle 3.augustil 2021 Tartu Autovabaduse puiestee viimasel Tantsu Teisipäeval.

https://docs.google.com/forms/d/1zviG0dhk9QNcnIRKedBWrLgm_bV8vC2Wbx7ezYvBDBg/edit

Helju Mikkeli nimeline Tartumaa rahvatantsupreemia kutsuti ellu 1997. aastal Enn Madi poolt ja antakse välja kord aastas rahvatantsuõpetajale, kes on silma paistnud tulemusrikka tegevusega Eesti rahvatantsu elus. Preemia määramisel võetakse aluseks tema kollektiivi(de) esinemised, tema loominguline tegevus ja panus paikkonna kultuuritraditsioonide edendamisse ja säilitamisse. Preemiale kandideerivad kõik Tartumaa rahvatantsujuhid, kes on tegutsenud Tartumaal vähemalt 10 aastat. Preemiat ei anta välja ühele ja samale inimesele kaks aastat järjest.