Otsi

Tartumaa Rahvatantsujuhtide Liit

Helju Mikkeli nimeline rahvatantsupreemia 2017

Meil on suur rõõm teada anda, et taas on võimaik valida oma lemmik Tartumaa  rahvatantsujuht ning seda just 2017 aasta silmapaistva tegevuse ja panuse eest.

Helju Mikkeli nimelise Tartumaa rahvatantsupreemia

STATUUT

Helju Mikkeli nimeline Tartumaa rahvatantsupreemia antakse välja kord aastas  tantsuõpetajale, kes on silma paistnud tulemusrikka tegevusega Eesti rahvatantsuelus.

Preemia määramisel võetakse aluseks tema kollektiivi(de) esinemised, tema loominguline tegevus ja panus paikkonna kultuuritraditsioonide edendamisse ja säilitamisse.

Preemiale kandideerivad kõik Tartumaa tantsujuhid, kes on tegutsenud Tartumaal vähemalt 10 aastat. Preemiat ei anta välja ühele ja samale inimesele kaks aastat järjest.

Preemia antakse üle Tartumaa avalikul rahvatantsu- või rahvakultuuriüritusel, kalendriaasta esimesel poolel.

Rahaline preemia makstakse välja Tartumaa Rahvatantsujuhtide Liidu (TRL) juurde moodustatud Helju Mikkeli Fondist.

Preemiakomisjon

Preemiakomisjon on viieliikmeline, kuhu kuuluvad 5 liikmeline TRLi juhatus, Tartu linna rahvakultuurispetsialist ja Rahvakultuuri Keskuse Tartumaa spetsialist.

Komisjon määrab ise kindlaks oma töökorra ja valib komisjoni esimehe, kes vastutab komisjoni töö korraldamise eest. Igal liikmel on üks hääl. Otsuses tuleb jõuda konsensuseni.

Tartumaa Rahvatantsujuhtide Liit

– kuulutab välja kandidaatide nimed ja preemiale esitamise tähtaja;

– fikseerib kõik esitatud kandidaadid ja esitab komisjonile;

– kinnitab preemia saaja, määrab preemia suuruse ja kätteandmise koha;

– tagab preemia taotluse ja muu asjakohase dokumentatsiooni säilimise.

 

OMA VALIKU SAAD TEHA SIIN:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrWVwqXF534NieNjQ5Hc6Yl_sA_qz1V2lPYFP5K3k_IgkZDA/viewform

Advertisements

VABA SADA – ettetantsimiste ajad

Ettetantsimised:
1.-2. klass 15. jaanuar, kell 10.00 Veeriku Kool (Veeriku 41)

3.-5. klass 19. jaanuar kell 12.00 Kivilinna Kool (Kaunase pst 71)

6.-9. klass 19. jaanuar, kell 17:00 HTG (Munga 12)

C-rühm 20. jaanuar, kell 12:00 HTG

B- rühm 20. jaanuar, kell 16:00 HTG

A- rühm 18. jaanuar, kell 18:00 HTG

D- rühm 20. jaanuar, kell 12:00 HTG

Neiud 18. jaanuar, kell 18:00 HTG

Naised 21. jaanuar, kell 12:00 HTG

 

Joonisteseminar õpetajatele 9.  veebruar, kell 18.00 HTG auditooriumis.

VABA SADA logokonkursi võitja on selgunud

Tartumaa tantsupeo VABA SADA logokonkursi võitis Meelika Kaarna töö.001

VABA SADA – registreerunute arvud

Tuletame meelde, et õppeseminarile registreerimisele lisaks tuleb rühm registreerida eraldi ka peole, seda saab teha siin:
https://goo.gl/forms/7iWMt6exxDqbZC4z1

Kuna tundub, et paljud rühmad on unustanud end registreerida või arvanud, et tantsude õppimise seminarile registreerimisest piisas, siis pikendame peole registreerumise aega 5. novembrini!

Hetkeseisuga (09.11) on peole registreerunud järgmised rühmad:

Continue reading “VABA SADA – registreerunute arvud”

Alustab algaja tantsujuhi koolitus Tartumaal 24.-25.11.17

Keda koolitusele otsime:
1. Inimest kes on ise rahvatantsurühmas tantsinud.

2. Inimest kes juhendab juba rühma, kuid pole rahvatantsu alast koolitust saanud.

3. Inimest kes soovib hakata Tartumaal tegelema rahvatantsurühma juhendamisega.

Continue reading “Alustab algaja tantsujuhi koolitus Tartumaal 24.-25.11.17”

Registreerumine Tartumaa Tantsupeo “VABA SADA” seminarile

Alanud on registreerumine Tartumaa Tantsupeo “VABA SADA” seminaridele, mis toimuvad 9.-10. septembril, 8. ning 28. oktoobril:
https://goo.gl/forms/snRSjkn5TBmPtvk43

Continue reading “Registreerumine Tartumaa Tantsupeo “VABA SADA” seminarile”

Algas registreerumine VABA SADA 2018.a Tartumaa tantsupeole

Tänasest on võimalik rühmadel registreeruda Tartumaa tantsupeole “VABA SADA”, mis toimub 18. märtsil 2018. aastal A. Le Coq Sport spordimajas Tartus. Tantsupidu on Tartumaa ja Tartu linna rahvatantsijate kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks.

Registreeruda on võimalik kuni 1. oktoobrini internetivormi kaudu:
https://goo.gl/forms/7iWMt6exxDqbZC4z1 

 

Tartumaa tantsupidu VABA SADA logo.

18.märts 2018 toimub Tartumaa Rahvatantsupidu “VABA SADA” Tartumaa Rahvatantsujuhtide Liit (TRL) kuulutab välja “VABA SADA logo” konkursi. See on Tartumaa ja Tartu linna rahvatantsijate kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks.

Konkursiga soovib TRL leida “VABA SADA” logo. Logo on kavas kasutada tantsupeoga seotud reklaamis (st linnapildis kasutatav välireklaam (plakatid, kuulutused jmt, kus logo peaks olema üheks kujunduselemendiks) ja kõik üritusega seotud teabematerjalid (reklaam internetis, ajalehed, TV, kutsed külalistele, ürituste kava, tänukirjad, meened jmt)).

Tingimused:

  1. Logo peab seonduma Eesti Vabariigiga;
  2. Soovitav on kujunduses kasutada riigi lipu värve;
  3. Logo peab olema kasutatav nii digitaalses meedias kui trükistel;
  4. Logo peab olema kasutatav nii väikses formaadis (kutsed jmt) kui suures formaadis (välireklaam);
  5. Märksõnad kirjatüübile ja graafikale: lihtne, silmatorkav, temaatiline;
  6. Logo peab olema esitatud paberkandjal (käsitsi joonistatud) või GIF/JPG ja PDF formaadis, lisada tuleks idee selgitus. Soovitatav logo vektorkujul;
  7. Töö peab olema originaallooming ja vastama autoriõigustele, tööle tuleb lisada autori kontaktandmed: nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  8. Logoks valitud töö võetakse kasutusele “VABA SADA” sümboolikana koos kõigi autoriõigustega;
  9. TRL jätab endale õiguse muuta logo kavandit koostöös autoriga.

 

Tööde esitamine:

Tööd tuleb esitada hiljemalt 1.  augustiks 2017. a kella 12.00 elektronpostiga: trl.tegijad@gmail.com. Esitada tuleb logo, lisada idee selgitus ning autori nimi, aadress ja kontaktandmed. Töö esitamisega aktsepteerib autor logokonkursi tingimusi.

 

Parima sümboolika valib välja TRL juhatus koos Tartumaa tantsupidu VABA SADA kunstilise toimkonnaga ning võidutöö autorit premeeritakse 50 eurose preemiaga.

Abiks logo kujundajatele toome siinkohal ära ka tantsupeo idee:

VABA SADA

EELLUGU

Eesti Vabariik, vaba Eesti. Esimest korda, tõeline vabadus, omariiklus, rahvus, 100 aastat tagasi. Eestlust on vaid inimese eluiga. Üks elu. Nad on veel siin, nad on meiega. Meie – eestlased, 100 aastased. Erilised inimesed. Nemad, kes on vanemad kui meie riik. Meil on viimased hetked, et neilt küsida, kuidas see kõik algas? Kuidas sai me riik? Kuidas sündis me olemine? Kuidas see, mis algas kadus ja taas tärkas? Milline on olnud ühe tavalise eestlase elu. Eriline elu, 100 aastane elu. Kuidas nad kasvasid, armastasid, nutsid, põgenesid, õnnestusid ja tantsisid. Kuidas nende elatud elu peegeldub ja põimub tänapäevaga. Tänase Eesti ja tänaste eestlastega.

IDEE

“VABA SADA” tantsupidu vaatab Eestit ja eestlust läbi silmade, mis on kõike näinud. Eesti lugu inimese tunnete ja emotsioonidena. Tantsupidu jutustab meie riigi loo tagurpidi. Tänapäevast algusesse. Rõhutades just algust, mitte seda, mida me igapäevaselt näeme. Otsides sildu toonase ja tänase vahel – noorte ja vanade vahel. Mõtestades hetke, mil meie riik on vanem kui meie inimesed. Kuidas me siiani jõudsime ja kuidas me läheme edasi ühtse rahvana? Kuidas väärtustada minevikku ja luua tulevikku? On väga oluline, et noored hoiaksid meeles meie oma Eesti lugu ja toimuks generatsioonide vaheline suhtlus. Ühiskonna areng on nii kiire, et vanad tunnevad, et ei püsi robotite ja nutindusega kursis. See tekitab veelgi suurema lõhe noorte ja vanade vahel. Vanad räägivad, kuidas „muru oli rohelisem“ ja milliseid õudusi meie minevik endas kätkeb.  Peaksime mäletama kõike – küüditamist ja oma kultuuri mahasurumist, aga me ei tohi sellesse lõksu jääda. Tuleb olla õnnelik, et meil on võimalus elada vabas Eestis. Liikudes looga tänapäevast minevikku mõistavad ja tunnetavad praegused noored, et kunagi olid need 100-aastased ootusi ja unistusi täis noorukid just nagu nemad praegu. Oluline on, et publikule ja tantsijale jääks vaatamata meie traagilisele ajaloole tantsupeost positiivne ja helge emotsioon. Samas peavad noored teadma, milline on olnud Eesti minevik ja pidu peab pakkuma nii naerupahvakuid kui ka pisut pisaraid.

Lisainfo:

Kristel Maruste, kristelker@gmail.com, tel 53 446 142.

Mai oli treenerivahetuskuu!

TRL korraldas maikuus treenerivahetuskuu, mis toimus põhimõttel, et tantsurühmade trenniajad jäävad samaks, aga nende ette astus hoopis teine treener, kes õpetas rühmale mõne uue tantsu või viis läbi hoopis mõne muu huvitava treeningtunni.

Continue reading “Mai oli treenerivahetuskuu!”

Blog at WordPress.com.

Up ↑