Tartumaa Rahvatantsujuhtide Liit kuulutab välja

 

IDEEKAVANDI KONKURSI

TARTUMAA TANTSUPIDU 2018

STSENAARIUMI KIRJUTAMISEKS

 

Tartumaa tantsupidu on üks meie oma rahvakultuuri pidu, osa meie oma Tartu maakonna identiteedist.

 

Konkursi töödelt oodatakse peo läbiva teema väljatoomist ja kontseptuaalset kirjeldust vähemalt ühel A4 leheküljel. Kontseptsioon peab silmas pidama järgmist:

 

  • osalevad rahvatantsijad lastest täiskasvanuteni, hõlmates kõiki rahvatantsurühmade liike (ca 1500 rahvatantsijat Tartu linnast ja maakonnast)
  • tantsupidu toimub siseruumides (nt A Le Coq spordihoone, Tartus) 2018. aasta esimesel poolel
  • Tartumaa tantsupidu kingitakse Tartumaa rahvatantsijate poolt Eesti Vabariigile tema 100 sünnipäevaks
  • vastavalt lavastaja nägemusele võib laiendada tantsupeo osalejaskonda ka teiste rahvakultuurikollektiivide liikidega (koorid, rahvamuusikud, puhkpill jm)

 

Märgusõnaga varustatud võistlustööd palume esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga „2018 tantsupidu“  hiljemalt 1. märtsiks 2017 aadressil Tartu maavalitsus, Riia 15, TARTU, 51010 või pdf failina, digitaalselt allkirjastatuna trl.tegijad@gmail.com

 

Tigupostiga saabunud võistlustööle palume lisada kinnise ümbriku autori andmetega (kontakt telefon, e mail).

Digiallkirjastatud töö autori andmed palun märkida ära e kirja sisu osas.

 

Võidutöö preemia on 150 eurot ja  autoril on tahtmise korral võimalus oma stsenaariumi järgi lavastada pidu, mille korralduse jaoks on moodustatud toimkond koos projektijuhiga.

 

Informatsioon: TRL i juhatus trl.tegijad@gmail.com  Tarmo Lillo