TRL liikmeavaldus

Liikmeksastumise avalduse võib esitada paberkandjal TRL juhatusele või saata digiallkirjaga e-posti aadressile: tarmo.lillo@gmail.com 

LIIKMEKSASTUMISE AVALDUS

Palun mind ………………………………, (nimi) ……………….. (isikukood)

vastu võtta Tartumaa Rahvatantsujuhtide Liidu liikmeks.

Hetkel juhendan rahvatantsurühma: ……………………………………….

…………………………………………………………………. (rühma nimi)

Olen rahavatantsujuhina töötanud……………………………….. (aastat)

Oma rahvatantsujuhi kutse olen saanud (või õpin): ……………………………

       …………………………, (õppeasutuse nimi) ………………… (lõpetamise aasta)

Olen läbinud rahvatantsualased täienduskoolitused viimase 5 aasta jooksul ……………………. …………………………………., (õppeasutuse nimi) ………………… (lõpetamise aasta)

Minu telefon on: …………………….

Minu e-posti aadress on: ………………………………………………….

Kuupäev: …………………………..

Allkiri: …………………………….

Advertisements