Tartumaa Rahvatantsujuhtide Liit
reg nr 8033 7201
Asutamisaeg 2012
Tegevusala: vabaharidus/kursuste korraldamine, sündmuste ja festivalide korraldamine, kultuuritegevuse koordineerimine ja korraldamine

Tartumaa Rahvatantsujuhtide Liidu tegevuse eesmärk on rahvatantsutraditsioonide  säilitamine ja arendamine Tartumaal. Liidu liikmeks võivad olla kõik füüsilised isikud, kes tegutsevad rahvatantsujuhtidena Tartumaal ja Tartumaale tegutsema asuvad tantsueriala õppivad noored, kes soovivad arendada või toetada liidu põhikirjaga kooskõlas olevat tegevust.

Advertisements