Helju Mikkeli nimeline Tartumaa rahvatantsupreemia

Helju_Mikkel

Helju Mikkel

(13. märts 1925 – 5. oktoober 2017) oli eesti tantsulooja ja rahvatantsujuht, üks üliõpilaste laulu- ja tantsupeo Gaudeamus algatajaid, üldtantsupeo üldjuht ja liigijuht ning pikaajaline Tartu Ülikooli Rahvakunstiansambli kunstiline juht.

Rahvatantsijad tunnevad Mikkelit ka nime alla Tantsumemm või lihtsalt Memm. Mikkel on loonud hulgaliselt tantse. Nende seas on näiteks Tedremäng, Vanaisa polka, Otsapandjatse, Lina, Kullaketrajad, Kiigemäng ja Kaksteist kapukat.

Helju Mikkel elas Haldja talus Luke külas Tartu maakonnas.

Helju Mikkeli nimeline Tartumaa rahvatantsupreemia kutsuti ellu 1997. aastal Enn Madi poolt ja antakse välja kord aastas tantsuõpetajale, kes on silma paistnud tulemusrikka tegevusega Eesti rahvatantsuelus.

Helju Mikkeli nimelise Tartumaa rahvatantsupreemia statuut

Helju Mikkeli nimeline Tartumaa rahvatantsupreemia antakse välja kord aastas tantsuõpetajale, kes on silma paistnud tulemusrikka tegevusega Eesti rahvatantsuelus.

Preemia määramisel võetakse aluseks tema kollektiivi(de) esinemised, tema loominguline tegevus ja panus paikkonna kultuuritraditsioonide edendamisse ja säilitamisse.

Preemiale kandideerivad kõik Tartumaa tantsujuhid, kes on tegutsenud Tartumaal vähemalt 10 aastat. Preemiat ei anta välja ühele ja samale inimesele kaks aastat järjest.

Preemia antakse üle Tartumaa avalikul rahvatantsu- või rahvakultuuriüritusel, kalendriaasta esimesel poolel.

Rahaline preemia makstakse välja Tartumaa Rahvatantsujuhtide Liidu (TRL) juurde moodustatud Helju Mikkeli Fondist.

Preemiakomisjon

Preemiakomisjon on viieliikmeline, kuhu kuuluvad 5 liikmeline TRLi juhatus, Tartu linna rahvakultuurispetsialist ja Rahvakultuuri Keskuse Tartumaa spetsialist.

Komisjon määrab ise kindlaks oma töökorra ja valib komisjoni esimehe, kes vastutab komisjoni töö korraldamise eest. Igal liikmel on üks hääl. Otsuses tuleb jõuda konsensuseni.

Tartumaa Rahvatantsujuhtide Liit

– kuulutab välja kandidaatide nimed ja preemiale esitamise tähtaja;
– fikseerib kõik esitatud kandidaadid ja esitab komisjonile;
– kinnitab preemia saaja, määrab preemia suuruse ja kätteandmise koha;
– tagab preemia taotluse ja muu asjakohase dokumentatsiooni säilimise.

Helju Mikkeli nimelise Tartumaa rahvatantsupreemia laureaadid

1997.a. – Made Ruul – Nõo tantsujuht
1998.a. – Kaja Kress – Puhja tantsujuht
1999.a. – Enn Madi – Tartu tantsujuht
2000.a. – Vaike Podar – Puhja tantsujuht
2001.a. – Lea Hanni – Tartu tantsujuht
2002.a. – Milvi Link – Tartu tantsujuht
2003.a. – Jaanus Randma – Tarbatu tantsujuht – 2002.a Tartu tantsufestival
2004.a. – Lea Kurvits – Rannu, Elva ja Tartu tantsujuht
2005.a – Liidia Konsa – Tartu tantsujuht
2006.a – Maimu Janisk – Tartu tantsujuht
2007.a – Lea Kurvits – Rannu, Elva ja Tartu tantsujuht
2008.a – Aleks Raja – Elva tantsujuht
2009.a – Tiiu Meerits – Kaera- Jaani korraldaja, Võnnu
2010.a – Aveli Asber – TÜ Rahvakunstiansambli kunstiline juht, Tartu tantsujuht
2012.a – Maimu Janisk – Tartu tantsujuht, Kaera-Jaani võitja
2013.a – Uve Saar – Tartumaa Tantsupidu PÜHA kunstiline juht, Tartu tantsujuht
2014.a – Anita Kreen – Tartu tantsujuht
2015.a – Kärt Vuks – TÜ Rahvakunstiansambli neiduderühma juhendaja
2016.a – Jaanus Randma – Tarbatu tantsuansambli kunstiline juht, Tartu tantsujuht
2017.a – Kaie Tali – Konguta segarühm Kavalik ja Konguta Kooli lasterühma juhendaja
2018.a – Külli Petersell – Kivilinna Tantsuseltsi, Kesklinna ja Kivilinna kooli tantsurühmade juhendaja