VABA SADA kodukord

Kodukord Tartumaa tantsupeol VABA SADA

  Tartumaa tantsupidu VABA SADA

  1. märtsil 2018 a. Le Coq Sport spordimajas

KODUKORD

PARKIMINE

Saabudes A. Le Coq Sport spordimaja juurde pargid Sa auto ettenähtud kohta:

laupäeval, 17.  märtsil on kogu A. Le Coq Sport spordimaja esine parkla osalejate ja tantsijatele avatud;

pühapäeval, 18. märtsil pargivad osalejad ja tantsijad oma sõidukid võimalusel lähedalolevatesse parklatesse (Eedeni kaubakeskus, Ehituse ABC parkla, jne.) jättes A. Le Coq Sport spordimaja parkla vabaks etendust vaatamatulevale publikule. Ehituse ABC parkla on mõeldud kaupluse külastajatele, kuid pühapäeval, 18. märtsil alates 15.00 on kõigil võimalik Ehituse ABC parklasse tasuta parkida. Parkimist korraldavad parkimiskorraldajad, palun kuula ja täida nende korraldusi ja näpunäiteid. Parkimist korraldab turvafirma MEESKOND

 

SISSEPÄÄS

Sissepääs osalejatele ja tantsijatele on 17. ja 18. märtsil A. Le Coq Sport spordimajja tasuta. Sissepääs majja toimub hoone peauksest 1. korrusel. 17. märtsil peab iga rühma esindaja võtma Teabepesast välja oma rühma käepaelad ja igale rühmale jagatava muu vajaliku teabe (proovide graafik, kodukord jne.). Käepaelade kandmine on osalejatele ja tantsijatele kohustuslik. Edaspidi saab A. Le Coq Sport spodimajja ainult käepaela ettenäitamisel. Majja ei ole lubatud lasterühmade laste vanemaid ega ka muid kõrvalisi isikuid, sest osalejaid ja tantsijaid on majas ligi 1600 ja kõrvalised isikud häirivad majas liikumist. Lasterühmadel peab olema piisavalt saatjaid, et säiliks kontroll laste üle.

 

PROOVID

Tantsija siseneb spordimajja I korruse sissepääsust 15 minutit enne oma prooviaega ja paneb oma välisriided logistilises plaanis ettenähtud kohta. Tantsuplatsile minnakse mööd jooksurada II korrusel ja liikumine toimub vastupäeva!

Proovid toimuvad vastavalt proovide graafikule (proovide graafiku saad Teabepesast või www.tartumaatantsupidu.ee  ).

Proovidest osavõtt on kohustuslik ja hilinemine lubamatu. Palun kuula tähelepanelikult oma liigijuhi, tema assistentide, suunajate ja oma tantsurühma juhendaja korraldusi. Ole palun proovides tasa. Proovides, nagu ka etenduste ajal,  liigud majas ainult selleks ettenähtud marsruudil. Tantsuplatsil ei tohi viibida tantsuvälisel ajal. Proovidevahelisel ajal viibid selleks ettenähtud ruumides või tribüünidel.

 

TOITLUSTAMINE

Toitlustamist Tartumaa tantsupeol VABA SADA ei toimu. Palun võta pühapäeval, 18. märtsil ise oma toidukott koos veega kaasa! Alkoholi tarbimine spordihoones on rangelt keelatud!

 

RAHVARÕIVAD

Pühapäeval tuleb juba hommikul proovi tulla KÕIKIDEL tantsijatel rahvariietes, sest spordihoones ei ole piisavalt abiruume, kus eraldi riideid vahetada!

Olemasolevad ruumid lähevad kasutusse tantsijate rivistamiseks. Välisriided paned selleks ettenähtud kohta, mis on samuti logistilises plaanis kirjas!

Sinu rahvarõivad peavad olema korrektsed ja komplektsed ning Sa kannad neid väärikalt.

 

VÄÄRISASJAD

A.Le Coq Spordimajas puudub isiklike asjade valve, samuti ei ole võimalik lukustada riietusruume. Seega peavad osalejad ise hoolitsema ja organiseerima oma asjade valve. Võta kaasa võimalikult vähe asju, siis on suurem tõenäosus, et midagi ei lähe kaduma!

 

VAHETUSJALANÕUD

Sordihoones viibid vahetusjalanõudes. Tantsuplatsil, jooksurajal ja muudes siseruumides on keelatud viibida välisjalanõudes. Samuti ei tohi sisejalanõudega väljuda majast, välja arvatud välikäimlate kasutamiseks. Välikäimlate juures on selleks maas porivaibad.

 

FILMIMINE

Etendus ja sellele eelnevad proovid salvestatakse. Tantsupidu kantakse reaalajas üle Internetis. Pärast pidu valmib Tartumaa tantsupeo VABA SADA DVD. Ole valmis selleks, et Sind filmitakse ja palun püüa operaatorite tööd mitte segada.

 

PEOPLATS

        Peoplats on mõeldud ainult proovideks ja tantsupeo etenduseks. Muudel aegadel on peoplatsil

viibimine keelatud. Palun hoia peoplats puhtana!

 

ARST

A.Le Coq Spordimaja Teabepesas asub arst, kes aitab Sind traumade ja muude kergemate vigastuste ning

tervisehäirete korral. Kroonilistel haigetel peavad oma ravimid kaasas olema!

 

VÄLIKÄIMLAD

Välikäimlad asuvad A. Le Coq Sport spordimaja taga ning sinna juhatavad vastavad sildid. Maja sees olevaid tualette  on vähe, ning need on mõeldud eelkõige publikule ja laterühmade lastele. Täiskasvanud tantsijad peavad kasutama välikäimlaid!

Kasuta palun WC-sid sihipäraselt ning väljudes sealt jäta ruum puhtaks, Sa soovid ju sinna veel tagasi minna. Muudes kohtades on oma loomulike vajaduste rahuldamine keelatud!

 

PRÜGI- JA PUDELIKASTID

Palun paiguta kogu prügi ainult selleks ettenähtud prügikastidesse või prügikottidesse. Pudelid ja muu joogitaara pane palun selleks ettenähtud kastidesse.

 

TERITOORIUMI VALVE, KORRAPIDAJAD JA SUUNAJAD

Kogu Tartumaa tantsupeo VABA SADA ajal turvavad A. Le Coq Sport spordimaja palgatud turvamehed, lisaks nendele hoiavad korda vabatahtlikud abilised. Ole hea ja  täida nende korraldusi. Väga oluline on, et Sa kuulaksid korrapidajate ja suunajate palveid, sest sellest oleneb meie peo õnnestumine. Majas on väga palju rahvast ning liikumine peab olema koordineeritud ja mõtestatud, niisama ringi kõndimine ei ole lubatud!

 

SUITSETMINE

Suitsetamine ei ole A. Le Coq Sport spordimajas lubatud. Suitsetamiseks ettenähtud ala asub spordimaja taga välikäimlate juures.

 

Suurürituste korraldamine on näidanud, et masside kogunemispaikades EI OLE MOBIILIDEL LEVI. Arvesta sellega!

Politsei ja Päästeteenistusele telefon on 112.

Kindlasti tutvu TRL kodulehel www.tartumaatantsupidu.ee  A. Le Coq Sport spordimaja evakuatsiooniplaanide ja tegevuskavaga tulekahju korral. Samuti leiad kodulehelt proovide graafiku, rühmaliikide painemised spordimajas, liikumisskeemid ning palju muud vajaliku teavet.

 

 

Tartumaa tantsupeo VABA SADA

korraldustoimkond

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: