Kollektiivi avaldus

Kõikidel Tartumaa tantsupeol VABA SADA osalevatel rahvatantsukollektiividel tuleb täita avaldus osalemiseks sellel peol.

Avalduse võib täita ja allkirjastada käsitsi kirjutatuna ning viia oma liigijuhi kätte või täita see arvutis ja allkirjastada digitaalselt ning saata aadressil: trl.tegijad@gmail.com

 

TARTUMAA RAHVATANTSUJUHTIDE LIIDULE
AVALDUS

………………………………………..

(kollektiivi nimi)

soovib osaleda 18. märtsil 2018 toimuval Tartumaa tantsupeol VABA SADA A. Le Coq Sport spordimajas ning on valmis endale võtma alljärgnevad peo ettevalmistusprotsessiga seotud kohustused:

  • osaleda pidu ettevalmistavatel juhendajate seminaridel;
  • osaleda Tartumaa tantsupeo VABA SADA eelproovides;
  • täitma kõiki tantsupeol etteantud reegleid, käitumisjuhiseid ja kodukorda;
  • täitma korraldustoimkonna poolt volitatud isikute juhiseid ja korraldusi;

Käesolevaga anname tasuta Tartumaa Rahvatantsujuhtide Liidule meie kollektiivi poolt teostatud esituste kasutamiseks järgmised load:

  • õiguse sõlmida lepingud Tartumaa tantsupeoga VABA SADA seotud sündmuste salvestamiseks heli- ja videokandjale;
  • õiguse salvestiste ja esituste reprodutseerimiseks;
  • õiguse esituse salvestise levitamiseks üldsusele kogu maailmas;
  • õiguse esituse edastamiseks ükskõik millisel viisil ja ükskõik milliste vahenditega kogu maailmas.

Käesolev luba sisaldab ka õigust Tartumaa Rahvatantsujuhtide Liidul edasi loovutada ülalnimetatud õigusi kolmandatele isikutele.

 

Kollektiivi juht: ……………………………………………………………………………………………………………………

(nimi)                                                                                               (allkiri)

Kollektiivi juriidilise isiku esindaja (katusorganisatsioon või omanik):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nimi ja amet)                                                                                  (allkiri)

Kollektiivi avaldus

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: