Otsi

Tartumaa Rahvatantsujuhtide Liit

Search results

"Helju Mikkeli nimeline rahvatantsupreemia"

Helju Mikkeli nimeline rahvatantsupreemia 2017

Nagu igal aastal, nii ka sellel aastal, anti välja eelmise 2017 aastale tagasi vaadates kolm olulist rahvatantsupreemiat ning seda tehti seekord Tartumaa tantsupidu VABA SADA finaalis 18. märtsil 2018. aastal.

Esimesena anti üle Hea kolleegi preemia ning selle sai Külli Petersell. Preemia andis üle eelmise aaste Hea kolleegi preemia laureaat Margit Metsla.

Teisena anti üle Noore Tartumaa tantsujuhi preemia ning selle au osaliseks sai Margit Metsla.

Kolmandana anti üle Tartumaa kõige olulisem rahvatantsupreemia ning selleks on Helju Mikkeli nimeline Tartumaa rahvatantsupreemia. Selle preemia pälvis kogenud rahvatantsuõpetaja Kaie Tali.

PALJU ÕNNE JA JÄTKUVAT TEGUTSEMISTAHET KÕIGILE PREEMIA SAAJATELE!

Advertisements

Helju Mikkeli nimeline rahvatantsupreemia 2017

Meil on suur rõõm teada anda, et taas on võimaik valida oma lemmik Tartumaa  rahvatantsujuht ning seda just 2017 aasta silmapaistva tegevuse ja panuse eest.

Helju Mikkeli nimelise Tartumaa rahvatantsupreemia

STATUUT

Helju Mikkeli nimeline Tartumaa rahvatantsupreemia antakse välja kord aastas  tantsuõpetajale, kes on silma paistnud tulemusrikka tegevusega Eesti rahvatantsuelus.

Preemia määramisel võetakse aluseks tema kollektiivi(de) esinemised, tema loominguline tegevus ja panus paikkonna kultuuritraditsioonide edendamisse ja säilitamisse.

Preemiale kandideerivad kõik Tartumaa tantsujuhid, kes on tegutsenud Tartumaal vähemalt 10 aastat. Preemiat ei anta välja ühele ja samale inimesele kaks aastat järjest.

Preemia antakse üle Tartumaa avalikul rahvatantsu- või rahvakultuuriüritusel, kalendriaasta esimesel poolel.

Rahaline preemia makstakse välja Tartumaa Rahvatantsujuhtide Liidu (TRL) juurde moodustatud Helju Mikkeli Fondist.

Preemiakomisjon

Preemiakomisjon on viieliikmeline, kuhu kuuluvad 5 liikmeline TRLi juhatus, Tartu linna rahvakultuurispetsialist ja Rahvakultuuri Keskuse Tartumaa spetsialist.

Komisjon määrab ise kindlaks oma töökorra ja valib komisjoni esimehe, kes vastutab komisjoni töö korraldamise eest. Igal liikmel on üks hääl. Otsuses tuleb jõuda konsensuseni.

Tartumaa Rahvatantsujuhtide Liit

– kuulutab välja kandidaatide nimed ja preemiale esitamise tähtaja;

– fikseerib kõik esitatud kandidaadid ja esitab komisjonile;

– kinnitab preemia saaja, määrab preemia suuruse ja kätteandmise koha;

– tagab preemia taotluse ja muu asjakohase dokumentatsiooni säilimise.

 

OMA VALIKU SAAD TEHA SIIN:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrWVwqXF534NieNjQ5Hc6Yl_sA_qz1V2lPYFP5K3k_IgkZDA/viewform

Helju Mikkeli nimeline Tartumaa rahvatantsupreemia 2018

Hea rahvatantsuõpetaja, rahvatantsija ja rahvatantsuhuviline kaasaelaja, kutsume jällegi Sind hääletama Helju Mikkeli nimelise Tartumaa rahvatantsupreemia saaja valimisel.

Helju Mikkeli nimeline Tartumaa rahvatantsupreemia kutsuti ellu 1997. aastal Enn Madi poolt ja antakse välja kord aastas tantsuõpetajale, kes on silma paistnud tulemusrikka tegevusega Eesti rahvatantsuelus.

Preemia määramisel võetakse aluseks tema kollektiivi(de) esinemised, tema loominguline tegevus ja panus paikkonna kultuuritraditsioonide edendamisse ja säilitamisse.

Preemiale kandideerivad kõik Tartumaa tantsujuhid, kes on tegutsenud Tartumaal vähemalt 10 aastat. Preemiat ei anta välja ühele ja samale inimesele kaks aastat järjest.

Preemia antakse üle Tartumaa avalikul rahvatantsu- või rahvakultuuriüritusel, kalendriaasta esimesel poolel.

Oma valiku saad teha sellel ankeedil: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrWVwqXF534NieNjQ5Hc6Yl_sA_qz1V2lPYFP5K3k_IgkZDA/viewform?vc=0&c=0&w=1

Hääletada saab kuni 19. maini 2019. a.

Peale seda tuleb kokku komisjon ning otsustab hääletustulemuste põhjal preemia saaja.

Palun anna sellest hääletusest ka oma sõpradele ja tuttavatele teada.

Koos Teiega ja Teie jaoks

TRL juhatus

 

Helju Mikkeli rahvatantsupreemia 2015

Armas kaasamõtleja ja rahvatantsuhuviline. Siin on Sulle võimalus tunnustada ühte tõsist tegijat rahvatantsu alal, kes on Sinu meelest väärt tunnustamist. Selles hääletuses võivad osaleda kõik, kes tunnevad sidet Eesti rahvatantsuga ja teavad Tartumaa juhendajate tööd.

Hääletus lõppeb 15.05.2016

Hääletamiseks vajuta siia

 

 

  1. aastal Enn Madi poolt ellu kutsutud Helju Mikkeli nimeline Tartumaa rahvatantsupreemia.

Helju Mikkeli nimeline rahvatantsupreemia antakse välja tulemusrikka tegevuse eest Tartumaa ja Eesti rahvatantsuelus.  Preemiale kandideerivad kõik Tartumaa tantsujuhid, kes on tegutsenud Tartumaal vähemalt 10 aastat. Preemiat ei anta välja ühele ja samale inimesele kaks aastat järjest. Tema nimi kuvatakse tantsjuhtide nimekirjas, aga teda pole võimalik valida.

Tantsupreemia antakse välja 29.05.2016 Tartumaa tantsupeo Hingepuu II etendusel.

Tänades

TRL i juhatus

Helju Mikkeli nimeline Tartumaa Tantsupreemia laureaadid

1997.a. – Made Ruul – Nõo tantsujuht

1998.a. – Kaja Kress – Puhja tantsujuht

1999.a. – Enn Madi – Tartu tantsujuht

2000.a. – Vaike Podar – Puhja tantsujuht

2001.a. – Lea Hanni – Tartu tantsujuht

2002.a. – Milvi Link – Tartu tantsujuht

2003.a. – Jaanus Randma- Tarbatu tantsujuht –  2002.a Tartu tantsufestival

2004.a. – Lea Kurvits – Rannu, Elva ja Tartu tantsujuht

2005.a – Liidia Konsa – Tartu tantsujuht

2006.a – Maimu Janisk – Tartu tantsujuht

2007.a – Lea Kurvits – Rannu, Elva ja Tartu tantsujuht

2008.a – Aleks Raja – Elva tantsujuht

2009.a – Tiiu Meerits – Kaera- Jaani korraldaja, Võnnu

2010.a – Aveli Asber – TÜRKA kunstiline juht, Tartu tantsujuht

2012.a – Maimu Janisk – Tartu tantsujuht, Kaera-Jaani võitja

2013.a – Uve Saar – Tartumaa Tantsupidu PÜHA kunstiline juht, Tartu tantsujuht

2014.a – Anita Kreen- Tartu tantsujuht

2015.a –

Helju Mikkeli rahvatantsupreemia

Armas kaasamõtleja ja rahvatantsuhuviline. Siin on Sulle võimalus tunnustada ühte tõsist tegijat rahvatantsu alal, kes on Sinu meelest väärt tunnustamist. Selles hääletuses võivad osaleda kõik, kes tunnevad sidet Eesti rahvatantsuga ja teavad Tartumaa juhendajate tööd.

Hääletuse viimane päev on 24.02.2015

Continue reading “Helju Mikkeli rahvatantsupreemia”

Blog at WordPress.com.

Up ↑