Tänasest on võimalik registreeruda Tartumaa 2016. aasta tantsupeole “Hingepuu”, mis toimub 29. mail Raadi mõisapargis. Registreeruda on võimalik internetivormi kaudu, mille leiab Tartumaa Rahvatantsujuhtide Liidu kodulehelt.

Ühtlasi palume rühmajuhte osa võtma tantsupeo õppeseminarist, kus räägitakse peoga seonduvast infost ja ideest. Peaeesmärk on aga selgeks õpetada peoga seotud tantsud. Kuna repertuaaris on ka palju uut või vähetantsitud loomingut, oleme palunud oma tarkusi edasi andma ka tunnustatud tantsujuhid ja autorid.

Et töö seminaril ladusalt kulgeks, palume juhendajal kaasa võtta ka tantsijaid ning registreerida oma osalemine siin.